ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

 
 

ΤΟ ΣΕΤ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ SUSTAIN ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ DECYDE-ΓΙΑ-ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Το SUSTAIN έχει αναπτύξει ένα σύστημα μεθοδολογίας και βαθμολόγησης που βασίζεται σε Δείκτες και το οποίο δίνει τη δυνατότητα αυτό-αξιολόγησης στις τοπικές και περιφερειακές Αρχές προκειμένου να αποτιμήσουν την απόδοσή τους ως προς τη Αειφορία με σκοπό να βελτιώσουν τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών τους. Το DeCyDe-για-Αειφορία είναι ένα φιλικό προς το χρήστη υπολογιστικό φύλλο που λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων προσδίδοντας μια αριθμητική τιμή σε επιμέρους δείκτες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ