METEN VAN DUURZAAMHEID AAN DE KUST:

HET SUSTAIN BELEIDSINSTRUMENT

 
 

DE SUSTAIN INDICATOR SET EN HET DECYDE-FOR-SUSTAINABILITY INSTRUMENT

SUSTAIN heeft een methodologie en scoringsaanpak ontwikkeld, gebaseerd op indicatoren die een eigen beoordeling mogelijk maakt door lokale en regionale autoriteiten. Hiermee kan een beoordeling gemaakt worden betreffende de duurzaamheid prestatie met oog op het verbeteren van het beheer van de kustzone. DeCyDe-for-Sustainability is een gebruiksvriendelijk, spreadsheet gebaseerd, zelfbeoordelend, beleidsondersteunend instrument dat een numerieke waarde aan de individuele indicatoren toekent.

De eindresultaten zijn nu beschikbaar