MERJENJE TRAJNOSTI OBALE

 
 

   

KOMPLET KAZALNIKOV SUSTAIN IN ORODJE DECYDE-ZA-TRAJNOST

SUSTAIN je razvil na kazalnikih osnovano metodologijo in sistem točkovanja, ki lokalnim in regionalnim organom omogoča samoocenjevanje za vrednotenje njihove uspešnosti, na področju trajnosti, z namenom izboljšanja upravljanja obalnih območij. DeCyDe-za-TRAJNOST je enostavno orodje, z delovnimi listi, ki omogoča numerično točkovanje Osnovnih kazalnikov, podpira samoocenjevanje in pomaga ugotoviti ali pristojni organi delajo v smeri trajnostne končne točke.

Rezultati